Đào tạo

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH TRƯỜNG TCYT ĐẶNG VĂN NGỮ

Được viết ngày Thứ tư, 02 Tháng 10 2013 17:03
QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH TRƯỜNG TCYT ĐẶNG VĂN NGỮ   Căn cứ vào Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo (Số 42/2007QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007) và các văn bản hiện hành liên quan đến công tác học sinh, sinh viên , nhà trường ban hành Quy chế công tác ...
Đọc thêm ...

Hình ảnh

Liên kết website

lienket-1

lienket-2

lienket-3

Thống kê truy cập

316563
Hôm nay
Tổng số lượt truy cập
164
316563

Facebook

Back top