QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH TRƯỜNG TCYT ĐẶNG VĂN NGỮ - Phụ lục

Thứ tư, 02 Tháng 10 2013 17:03

 

 

Phụ lục

 

MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

 

 

TT

Tên vụ việc vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong cả khoá học)

Ghi chú

Khiển trách

Cảnh cáo

Đình chỉ học tập 1 năm học

Buộc thôi

 học

 

2

3

4

5

6

7

1.

Đến muộn giờ học, giờ thực tập 15 phút

 

 

 

 

Giáo viên bộ môn không cho vào lớp, ghi nghỉ học không lý do

2

Nghỉ học không phép

10 buổi

11-20 buổi

21-30 buổi

> 30 buổi

Số buổi học tính cộng dồn trong 1 năm học. 

3

Không mang áo Blu khi học thực tập

 

 

 

 

Giáo viên bộ môn không cho vào lớp, ghi nghỉ học không lý do

4

Bỏ trực bệnh viện

 

1 buổi

 2 buổi

 3 buổi

 

5

Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học

 Lần 4

Lần 5 

Lần 6 

Lần7 

 

6

Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

7

Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ

 

Lần 1 

Lần 2 

Lần 3 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

8

Giả chữ ký của Giáo viên hoặc cán bộ trong Trường

 

Lân 1

Lần 2

Lần 3

Nếu nghiêm trong giao cơ quan chức nang xử lý

9

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp

 

 

Lần 1

Lần 2

 

10

Tổ chức học, thi hộ, kiểm tra hộ

 

 

 

Lần 1

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

11

Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi; bỏ thi không có lý do chính đáng

 

 

 

 

Xử lý theo quy chế đào tạo

12

Không đóng học phí, tiền KTX đúng quy định và quá thời hạn được trường cho phép hoãn.

 

 

 

 

- Không được dự thi các môn tiếp theo đến khi đóng đủ số tiền còn thiếu

13

Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại

14

Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

 

15

Hút thuốc lá trong giờ học, phòng họp, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

 

 

 

 

Từ lần 3 trở lên, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo

16

Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức

 

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Tuỳ theo mức độ có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

17

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Nếu nghiêm trọng giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

18

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

19

Sử dụng ma tuý

 

 

 

 

Xử lý theo quy định về xử lý HSSV sử dụng ma tuý

20

Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

21

Hoạt động mại dâm

 

 

Lần 1

Lần 2

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

22

Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có

 

 

 

Lần 1

Giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

23

Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước.

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học

24

Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường.

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

25

Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau

 

 

Lần 1

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

26

Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

27

Vi phạm các quy định về an toàn giao thông

 

 

 

 

Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh

Liên kết website

lienket-1

lienket-2

lienket-3

Thống kê truy cập

302404
Hôm nay
Tổng số lượt truy cập
131
302404

Facebook

Back top