Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ đề xuất điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh (KBCB).

Dự thảo nêu rõ, đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KBCB lần đầu với phạm vi là khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc một trong các chuyên khoa: nội, ngoại, sản nhi, cần đáp ứng các điều kiện sau:

1- Bằng tốt nghiệp bác sỹ đa khoa hoặc bác sỹ y khoa (bác sỹ y khoa);
2- Có giấy xác nhận thời gian thực hành đa khoa, chuyên khoa tương ứng là nội hoặc ngoại hoặc sản hoặc nhi đủ 18 tháng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề KBCB lần đầu với phạm vi hoạt động chuyên môn là chuyên khoa khác với các chuyên khoa quy định trên thì được cấp chứng chỉ hành nghề KBCB khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

1- Có bằng tốt nghiệp bác sỹ y khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự phòng và có thêm văn bằng chuyên khoa thì được cấp chuyên khoa phù hợp với văn bằng đã được cấp nếu thời gian cấp văn bằng chuyên khoa không quá 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp quá 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì phải bổ sung thêm giấy xác nhận thực hành 18 tháng theo chuyên khoa đề nghị cấp.

2- Có bằng tốt nghiệp bác sỹ y khoa, bác sỹ y học cổ truyền, bác sỹ răng hàm mặt, bác sỹ y học dự phòng và có thêm chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chứng chỉ chuyên khoa định hướng, chứng chỉ chuyên khoa sơ bộ, chứng chỉ sơ bộ chuyên khoa (sau đây viết tắt là chứng chỉ định hướng chuyên khoa), chứng chỉ đào tạo liên tục định hướng chuyên khoa được tuyển sinh và đào tạo trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa và giấy xác nhận thời gian thực hành đủ 18 tháng theo chuyên khoa định hướng đó (Thời gian học định hướng chuyên khoa không được tính là thời gian thực hành).

3- Đối với các chức danh khác không phải là bác sỹ, người hành nghề được cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu khi đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 18 và 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Cấp lại chứng chỉ hành nghề
Theo dự thảo, việc cấp lại chứng chỉ hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 1- Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh; 2- Chứng chỉ hành nghề bị mất hoặc hư hỏng; 3- Thay đổi thông tin cá nhân trên chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề
Dự thảo nêu rõ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề đối với các đối tượng quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề đối với các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Theo baochinhphu.vn

Đăng ký xét tuyển
.
.
.
.