Trường cao đẳng y tế Đặng Văn Ngữ công khai đIều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động đào tạo ngành kỹ thuật xét nghiệm y học trình độ Cao đẳng

Trường Cao đẳng Y tế Đặng Văn Ngữ công khai điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động đào tạo ngành Kỹ Thuật xét nghiệm Y học trình độ cao đẳng:

1. Chương trình đào tạo

2. Đội ngũ nhà giáo

3. Cơ sở vật chất

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2020 – 2021

Danh mục thiết bị dụng cụ phương tiện đào tạo kỹ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký xét tuyển
.
.
.
.